Facebook

ZGŁOSZENIA VI RM

wskazujący

 Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

– ukończenie 18 lat;

–  posiadanie stopnia co najmniej przewodnika (wówczas ukończenie kursu podharcmistrzowskiego oraz otwarcie próby podharcmistrzowskiej najpóźniej do dnia rozpoczęcia kursu) lub co najmniej podharcmistrza;

– opłacona bieżąca podstawowa składka członkowska oraz posiadanie wpisu do Ewidencji ZHP;

– przesłanie w terminie do 23 czerwca 2017 r. (osoby z Chorągwi Krakowskiej ZHP – dodatkowa rekrutacja – do 13 lipca 2017r.) do organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie kkkVI2017rekametody.zgloszenia24.pl

– wpłata składki zadaniowej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez organizatora po przyjęciu zgłoszenia.

Osoby, które dokonają wpłaty do 10 lipca 2017 r.:

350 zł (uczestnicy z Chorągwi Podkarpackiej ZHP i Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP otrzymują dofinansowanie 50 zł, więc składka zadaniowa wynosi 300 zł) – dla osób z Chorągwi Krakowskiej ZHP będzie odrębny termin pierwszej wpłaty

Osoby, które dokonają wpłat po terminie:

380 zł (uczestnicy z Chorągwi Podkarpackiej ZHP i Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP otrzymują dofinansowanie 50 zł, więc składka zadaniowa wynosi 330 zł)

Ostateczny termin wpłat: 31 lipca 2017 r.