Facebook

ZGŁOSZENIA V RM

wskazujący

 Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

– ukończenie 18 lat;

– otwarty stopień podharcmistrza – co najmniej do dnia rozpoczęcia kursu;

– opłacona bieżąca podstawowa składka członkowska oraz posiadanie wpisu do Ewidencji ZHP;

– przesłanie w terminie do 15 maja 2017 r. do organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie rekametody2017.zgloszenia24.pl;

– wpłata składki zadaniowej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez organizatora po przyjęciu zgłoszenia:

Osoby, które dokonają wpłaty do 25 maja 2017 r.:

300 zł dla uczestników z chorągwi łódzkiej (uczestnicy objęci są dofinansowaniem z chorągwi łódzkiej),

360 zł dla uczestników z pozostałych chorągwi.

Osoby, które dokonają wpłat po terminie:

330 zł dla uczestników z chorągwi łódzkiej,

390 zł dla uczestników z pozostałych chorągwi.

Ostateczny termin wpłat 5 czerwca 2017 r.