Facebook

KADRA VI RM

Kadrę kursu w edycji 2017 stanowią:


hm. Jolanta Kreczmańska HR, ZOKK – komendantka kursu

Wiceprzewodnicząca ZHP, odpowiedzialna od wielu lat za kształcenie kadry w ZHP – najpierw drużynowych w hufcu Warszawa-Mokotów, potem kadry instruktorskiej  w ramach działań Ruchu Całym Życiem i jako odpowiedzialna za pracę z kadrą i kształcenie w GK ZHP.
Komendantka pierwszego po 1989 roku kursu harcmistrzowskiego w ZHP organizowanego przez Ruch Całym Życiem oraz trzeciego kursu harcmistrzowskiego organizowanego przez GK ZHP (Cogito 2012/2013).
Szefowa zespołu, który stworzył  system pracy z kadrą w ZHP.
W roku  2014 komendantka pierwszego Kursu Kadry Kształcącej „Ręka Metody” organizowanego przez chorągwie: Opolską i Dolnośląską a w kolejnych edycjach tego kursu w roku 2015 współtworzonej przez chorągwie: Łódzką i Stołeczną i w 2016 roku przez chorągwie: Śląską i Ziemi Lubuskiej. Przewodnicząca Ruchu Programowo – Metodycznego “Ręka Metody”.
Prywatnie: Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa UW. Przedsiębiorca. Wraz z mężem od ponad 25 lat prowadzi kilkuoddziałową firmę, która jest liderem w swojej branży na rynku w Polsce.
Pasje: fotografia, podróżowanie z plecakiem po najdzikszych zakątkach świata. Od niedawna entuzjastka eskapad rowerowych.


hm. Mateusz Cebula, SOKK


Komendant Hufca ZHP Dębica, Szef ZKK Chorągwi Podkarpackiej i Hufca Dębica, Zastępca Komendanta Chorągwi Podkarpackiej ZHP ds. pracy z kadrą orazk przewodniczący komisji Rady Naczelnej ZHP ds. zarządzania organizacją. W latach 2010-2014 był Przewodniczącym Rady Chorągwi Podkarpackiej ZHP. Komendant wielu obozów (w tym górskich, zagranicznych), kursów i biwaków; w 2011r. był zastępcą komendanta polskiego kontyngentu na Światowe Jamboree Skautowe w Szwecji. W przeszłości był drużynowym, komendantem szczepu, przewodniczącym komisji rewizyjnej hufca oraz instruktorem GK ZHP w obszarze wędrownictwa.
Prywatnie: Z wykształcenia inżynier kliniczny i informatyk, absolwent AGH w Krakowie. Pracuje jako inżynier oprogramowania w jednej z globalnych firm informatycznych. Radny Rady Miejskiej w Dębicy, członek Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Dębickiego; w latach 2012-2013 lider rejonu projektu „Szlachetna Paczka” w Dębicy. Absolwent XX Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Mąż Kasi, ojciec Huberta.
Pasje: historia starożytna, muzyka filmowa i tematyka społeczno-polityczna


hm. Piotr Kalewski, SOKK

 

hm. Agnieszka Biernacka HR

Obecnie w Komendzie Chorągwi Podkarpackiej odpowiedzialna za program, komendant Zlotu Chorągwi Podkarpackiej ZHP Wola Michowa 2015 OBÓZ POD KOPUŁAMI, współtwórca i realizator programu Złazu Funkcyjnych Chorągwi Podkarpackiej ZHP Ruszelczyce 2016 POD BUKIEM. Przez wiele lat drużynowa, komendantka szczepu Kresy działającego w kręgu rekonstrukcji historycznej, otwartego na wiele pól służby, w szczególności dla cerkwi w Łopience. Dziś pracuje z drużyną harcerską, próbując wiązać jej plany i działania z miejscowymi wątkami historycznymi.
Prywatnie: Z wykształcenia i zawodu nauczyciel wychowania plastycznego.
Pasje: etnomuzykologiczne i etnobotaniczne, czyli w praktyce: zbieracz pieśni, zielska i doświadczeń w prowadzeniu warsztatów z zakresu kultury tradycyjnej na wszystkich poziomach edukacyjnych.

hm. Adrian Szymański


hm. Daria Froń, BOKK

Absolwentka Kursu Harcmistrzowskiego „Cogito”, drużynowa, członek komendy hufca, Komisji Stopni Instruktorskich, komendantka Kursów Przewodnikowskich „InForest”. Wspiera działania programowe swojej chorągwi. Pozyskuje środki dla NGO.
Ekspert GK w ramach projektu „Aktywni Obywatele Świata”. Jej głównym zainteresowaniem jest przyroda, ekologia i ochrona środowiska.
Prywatnie: Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z wykształcenia nauczycielka języka polskiego, historii i wiedzy o kulturze. Ukończyła też krytykę literacką. Obecnie szykuje się do obrony pracy licencjackiej, poświęconej harcerstwu, na kierunku –administracja.
Pasje: żeglarstwo, wyprawy rowerowe.

 

hm. Violeta Propola, BOKK

Absolwentka CSIZ Oleśnica, SHS Perkoz, CSIH Załęcze Wielkie, współorganizatorka kursów przewodnikowskich InForest, kierownik referatu harcerskiego chorągwi podkarpackiej ZHP. Prekursorka ruchu ZHP-1918 na ziemi jarosławskiej, była komendantka Hufca ZHP Jarosław. Obecnie komendantka Kręgu Starszyzny i Instruktorów  w Jarosławiu. Zajmująca się kształceniem w hufcu.
Prywatnie: Absolwentka WSiZ Rzeszów kierunek Europeistyka, AHE Łódz kierunek pedagogika. Zawodowo nauczyciel dzieci niepełnosprawnych. W wieku 10 lat została zastępową i od tego czasu zawsze kogoś wychowuje.
Pasje: papierowa wiklina i inne rękodzieła

 

phm. Mateusz Szmurło, BOKK

Absolwent 1 edycji KKK ,,Ręka Metody’’ w 2014 roku, drużynowy 9 EMDH ,, Impeesa’’ im. R. Baden-Powella (2008-2013), od 2013 drużynowy 5 EMDSH ,,Visele’’ im. E.T. Setona. W latach 2013-2017 namiestnik harcerski, były zastępca komendanta Szczepu ,,Bukowina” i Komendanta Hufca Elbląg ZHP ds. Pracy z kadrą i kształcenia, od 2013 r. Członek Hufcowego  ZKK ,,Nurt’’  . W latach 2014-2017 organizator kursów przewodnikowskich ,,Nad Baudą” a potem ,,Ręka Metody nad Baudą”.
Prywatnie: specjalista ds. Obsługi klienta w firmie informatycznej, wciąż poszukujący idealnego kierunku studiów. Jego marzeniem zawodowym jest zostać instruktorem tańca.

Pasje: historia (szczególnie II Wojna Punicka), taniec towarzyski (wieloletni zawodnik sportowy),geopolityka oraz gra na wszelkiego rodzaju instrumentach perkusyjnych.

 

phm. Judyta Osmyk

Harcersko obecnie: członkini referatu Harcerzy Starszych Chorągwi Podkarpackiej ZHP, organizatorka kursów zastępowych i warsztatów dla funkcyjnych drużyn w ramach Zespołu Kadry Kształcącej Hufca Łańcut, członkini Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Łańcut.
Harcersko dawniej: Komendantka Rzeszowskiego Kręgu Akademickiego „Na Przełęczy”, drużynowa Amarantowej 13. z Przeworska.
Prywatnie: studentka historii i socjologii na Uniwersytecie Rzeszowskim
Pasje: taniec tradycyjny oraz kilka innych, czytelnictwo prasy z wieku ubiegłego oraz każdej dobrej książki ironicznej/metaforycznej/sentymentalnej, kresowa wschodnia muzyka i daleko wschodnia mentalność z wszystkimi jej kulturowymi przejawami perkusyjnych.

 

Kontakt z nami: kkk2017@rekametody.pl