Facebook

IDEA KURSU

srodkowy-1024x1024

Czym jest Kurs Kadry Kształcącej „Ręka metody”?
To autorski koncept kursu kadry kształcącej wzbogacany przez komendy na kolejnych edycjach. To kursy na których „bierzemy pod lupę” to co jest istotą harcerstwa i podstawą kształtowania instruktorów. To kursy oparte na instruktorskiej przygodzie, doskonaleniu w działaniu, budowane na głębokim przeżyciu i refleksji nad nim. Kursy które są wyzwaniem i dla kursantów i dla komendy. Na których powstaje mocna instruktorska drużyna, która wspiera się i po kursie.

 

„Kurs trzeba przeżyć” – Stefan Mirowski

Harcerstwo to dotyk ręki metody. Trzeba go poczuć na własnej skórze, zrozumieć do głębi, by umieć z rozmachem przekazywać dalej. Kurs trzeba przeżyć. Najwięcej uczysz pośrednio, poprzez formę. Integralność przekazu z działaniem jest warunkiem sukcesu. Tak jak harcerstwa nie można się nauczyć, tak nie można nauczyć się zasad harcerskiego kształcenia. To trzeba poczuć. Poczuj rękę metody na mistrzowskim poziomie. Zostań mistrzem przekazu i treści.

 

Nadgarstek to ruch.

„Harcerstwo nie jest starą, skostniałą wiedzą, którą wpajać masz w swoje dziewczęta. Jest ono życiem.” – Ewa Grodecka

Harcerstwo to ruch, życie, spontaniczność, autentyczność, radość i … magia. W harcerstwie nie zasady formalne a moralne powinny być wyznacznikiem granic. Potrzeba żaru w sercach, naturalności, spontaniczności i świeżego powietrza. Bez powietrza harcerstwo się dusi. Wyjdź poza mury.

 

Śródręcze to dobrowolność, samowychowanie (oddziaływanie od wewnątrz).

“Nie możesz nauczyć człowieka niczego. Możesz mu tylko pomóc odnaleźć to w sobie. “ – Galileusz

Wystarczy wywołać to “chcę” by udały się rzeczy niemożliwe. Nie wskóramy nic, gdy tego “chcę” nie ma. Obudź tą chęć i pielęgnuj ją. W sobie i w innych.

 

Kciuk to system zastępowy.

„Najlepsze wyniki osiągają te drużyny, gdzie najbardziej zaufano zastępowym.“ – Bi-Pi

Nie łudź się, że można oddziaływać indywidualnie w dużej grupie i wychowywać wodzów w zespole, gdzie jest tylko jeden wódz. Mała grupa mobilizuje i pozwala każdemu być kimś. Pozwala na podmiotowość. Uczy podziału zadań i samodzielności. Nie pozostawiaj nikogo w cieniu, nie pozwalaj na bierność.

 

Palec wskazujący to współdziałanie i współzawodnictwo.

„Skauting jest grą.” – Bi-Pi

Grając chcemy wygrać. Wzmacnia się nasza motywacja. Dajemy z siebie więcej. Współzawodnictwo to stałe utrzymywanie zaangażowania na wysokim poziomie. Motywuj do działania i współdziałania. Najlepsi zawodnicy, jak w sporcie, umieją nie tylko wygrywać, ale też korzystać z siły drużyny. Stwórz warunki.

 

Palec środkowy to wzajemność oddziaływania.

“Jedyny sposób, żeby mieć przyjaciół, to być przyjacielem.” – Ralph Emerson

Ta wzajemność to połączenie brania i dawania. To relacje młodszych ze starszymi. To stawanie się mistrzem i ciągłe poczucie bycia uczniem. To nieustający rozwój niezależnie od wieku i funkcji. W harcerstwie nikt nie jest nauczycielem. Tylko ten, kto dostrzega swoje drogi rozwoju, może do rozwoju popychać innych. Tu liczą się autorytety budowane autentycznością, integralnością wypowiedzi i czynów, ale i pokorą okazywaną w życiu codziennym. Daj przykład.

 

Palec serdeczny to oddziaływanie pośrednie.

“Człowiek, który nie zmierza do jakiegoś celu, nie osiągnie żadnego” – Anatole France

Każde działanie w harcerstwie musi mieć cel wychowawczy. Lecz siła oddziaływania harcerstwa ukryta jest w formie. Gra, przeżywanie, wspólnota to klucze do serc młodych ludzi. Integralność naszych działań, spójność formy z przekazywaną treścią sprawiają że przekaz nabiera siły, autentyczności. Nie można nauczyć harcerstwa. Harcerstwo trzeba przeżyć. Postaw na emocje.

 

Palec mały to stopniowanie trudności (stopnie i sprawności).

„Nie czyńcie skautingu zbyt łatwym… Stawiajcie wyzwania.” – Jan Paweł II

W ciągłym stawianiu wyzwań osiągamy dwie rzeczy: nawyk regularnej pracy nad sobą oraz rozwój. By zdobyć biegun, najpierw trzeba ćwiczyć się w pokonywaniu trudności, rozsmakowywać w radości ich przezwyciężania i tym samym hartować siebie. Nie sztuka działać zrywowo, sztuka mieć zawsze zacięcie, utrzymywać swoje zaangażowanie. Twoją rolą jest nieustająco motywować do podejmowania tych wyzwań, stwarzać okazje, pozytywnie oddziaływać. Pamiętaj, że ma być wyżej, dalej, trudniej.